หินแกรนิต (granite), หินอ่อน (marble), แกรนิตโต้ (granito) และหินธรรมชาติทุกชนิด วัสดุคุณภาพสูง มี ISO รองรับ
WWW.WORLDWIDEGRANITE-CERAMIC.COM

WWW.WWGRANITE.COM

WWW.WWGCM.COM

(ในเครือ) Worldwidegroup


โทร.02-985-0781 (AUTO) แฟกซ์.02-985-0782
มือถือ 085-450-5000, 085-450-4000

>>> 6 Rules that we hold practice for success in business....1. Expert Crew...2. Product Standards...3. Punctual...4. Fair price...5. Guaranteed workmanship...6. After-sales service <<<

Tuesday, 31 May 2016

Some samples of Marble ,visit our the showroom which has many real product.

หินอ่อน เขียวอิตาล
Green Italy


Black Madewna

หินอ่อน ทราเวอร์ทีนไทย
Traverteen Thai (Wood Striped)

หินอ่อน เทาเวอร์ทีนไทย
Traverteen Thai

หินอ่อน แบล็คแอนด์ไวท์
Black and White

หินอ่อน ตาหวาน
Tah Whan

หินอ่อน ชมพูพรานกระต่าย
Pink Pran Kratai (Dark)

หินอ่อน ดรีมกรีน
Dream Green

หินอ่อน ขาวหยก
White jade

หินอ่อน ไวท์คาราล่า
White Karala

หินอ่อน กระต่ายเส้นเหลือง
Yellow Line Kratai

หินอ่อน ลายเหลืองลำปาง
Yellow Lampang

หินอ่อน ขาวเทาสระบุรี
Gray and White Saraburi

หินอ่อน แฟนตาซีเบจ
Fantasy Beige

หินอ่อน ครีมซาฮาร่า
Cream Sahara

หินอ่อน เทาสระบุร
Gray Saraburi

หินอ่อน ขาวเทาเส้นเหลือง
Gray and White ,Yellow lines

หินอ่อน ชมพูพรานกระต่าย
Pink Pran Kratai (Light)

  • Worldwide Granite & Ceramic Co., Ltd has many sample products ,visit our showroom.

  • Product may different from the original, because the printing techniques and photography.

Mable Is caused by deformation the chemical structure of marble, limestone, marble can be polished like a marble when polished and is pure white marble, but as usual with multi-colored stripe pattern that is used as construction materials, marble walls, stairs to the ground to electrical equipment. Sculptures and decorative accessories. Houses varied from limestone, marble.

WorldWideGranite & Ceramic Co.,Ltd, have selected products with ISO standards including both domestic and international goods, so that customers can choose according to their demands. The company has a product showroom with product samples of each type ,with a team of experts waiting to counsel and guide our customers in each product category, to meet the needs of customers and their applications.

We have high standard product process and also quality inspection for details such as installation of a waterproofing & mesh to prevent cracking (in some types of stone) before reaching customers. As well as fast and on-time delivery services (throughout the country).

Tag: หินอ่อน, marble, หินอ่อนชมพูพรานกระต่าย (สีเข้ม), หินอ่อนชมพูพรานกระต่าย (สีอ่อน), หินอ่อนทราเวอร์ทีนไทย (ลายไม้), หินอ่อนขาวเทาสระบุรี, หินอ่อนเทาสระบุรี, หินอ่อนตาหวาน, หินอ่อนลายเหลืองลำปาง, หินอ่อนกระต่ายเส้นเหลือง, หินอ่อนขาวเทาเส้นเหลือง, หินอ่อนไวท์คาราล่า, หินอ่อนดรีมกรีน, หินอ่อนเขียวอิตาลี, หินอ่อนเทาเวอร์ทีนไทย, หินอ่อนแฟนตาซีเบจ, หินอ่อนครีมซาฮาร่า, หินอ่อนแบล็คแอนด์ไวท์, หินอ่อนขาวหยก

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)